Exkurze na katedře experimentální botaniky PřF UP

V pátek 10.2. jsme navštívili s vybranými žáky 9. B, 9. C a 9. D Přírodovědeckou fakultu UP, a to katedru experimentální botaniky. Prohlédli jsme si unikátní sbírku masožravých a tropických rostlin. Ve specializovaných laboratořích molekulární biologie jsme se dozvěděli něco více o tom, jak se pěstují rostliny in vitro, tedy v Petriho miskách na speciálních médiích. Největší atrakcí byl tekutý dusík, který se používá na zamrazování buněk a jehož teplota je -178 oC a na který jsme si směli sáhnout. Taky jsme na vlastní oči viděli, jak se zkoumá DNA a na kterých projektech momentálně vědci pracují.