Exkurze u hasičů - 2. ročníky

V pátek, dne 13. 9., se druháčci zúčastnili dne otevřených dveří pro děti a veřejnost  u HZS v Olomouci. Měli možnost se seznámit s technickým vybavením a zázemím hasičského sboru. Připomněli si pravidla bezpečného chování při požáru, a jak předcházet nebezpečí požáru v domácím prostředí. Při řešení kvízu si zopakovali důležitá telefonní čísla hasičů, policie a první pomoci. Vyzkoušeli si hašení požáru na maketě domečku, svezli se na lanovce a při plnění úkolů v družstvech si prověřili svou zdatnost.