Informace k přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

 

Vážení rodiče, milí žáci.

 

Od 25. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Tato výuka bude dobrovolná, i nadále mohou žáci pokračovat v domácím vzdělávání.

Vzdělávací a zájmové aktivity, které určí ředitel školy, budou probíhat každý pracovní den. Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“.

Bližší informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně se dozvíte prostřednictvím třídních učitelů.

 

                                                                                                                                                    vedení školy