Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

 

od středy 18. 11. 2020 se děti 1. a 2. ročníků vrátí po měsíci do školy, pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Ta bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření v homogenních skupinách a organizace provozu ve škole bude uzpůsobena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

 

Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku. Každý žák bude mít k dispozici 2 roušky (jednu náhradní).

 

Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzhledem k omezení těchto činností budou děti moci využívat v některých hodinách prostory školní knihovny se zaměřením na rozvíjení čtenářských schopností a dovedností. Za příznivého počasí, kdy je dětem doporučen pobyt na čerstvém vzduchu, budou žáci chodit v doprovodu svých učitelů na procházky.

 

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu. Další informace obdržíte od třídních učitelů.

 

Stravování bude v provozu za dodržování pravidel provozu stravovacích služeb, obědy mají děti automaticky přihlášeny.

 

Žákům 3. až 9. ročníků, kteří nadále pokračují v povinném distančním vzdělávání, budou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), které můžou probíhat po domluvě s učitelem v odpoledních hodinách.

 

vedení školy