Je to ve hvězdách…

Koho by nebavilo zkoumat tajemno vesmíru! Žáky 5. D toto téma zaujalo natolik, že k němu vypracovali projekty, které potom prezentovali v ostatních pátých třídách. Zkrátka, přírodověda páťáky baví. A aby se k hvězdám přiblížily více, vyjely si třídy 5. A a 5. C do prostějovské hvězdárny a zúčastnily se naučné besedy o planetách, Zemi, Slunci, Měsíci. Beseda v prostředí hvězdárny byla velice poučná a zajímavá.