Na návštěvě u hasičů

Úterý 31. ledna strávily děti z 2. F v prostorách požární stanice v Olomouci, kam je pozvali rodiče jedné spolužačky. Theunčin tatínek a hasič v jedné osobě dětem poutavě vyprávěl o zodpovědné a náročné práci hasičů, ukazoval jim výstroj a různá zařízení, která jsou k této práci potřebná. Děti si prohlédly hasičská auta, ale také místa, která slouží hasičům k udržování tak nutné dobré fyzické kondice (malá lezecká stěna, workoutové hřiště). Theunčina maminka a operační důstojník v jedné osobě zase dětem vysvětlila, jak se postupuje v případě nahlášení požáru, nehody či jiné události. Děti byly také svědky toho, jak se noví hasiči učí stříhat plechy na automobilu. Uvědomily si tak, že i dospěláci se mají stále co učit. Na závěr návštěvy dostaly děti své pololetní vysvědčení a spoustu drobných dárečků od svých hostitelů. Děkujeme!

Jitka Ševčíková, třídní učitelka