Návštěva Dramacentra

Začátek minulého školního roku jsme v Dramacentru zahajovali výchovným programem „Hustej net“, který byl zaměřený na nebezpečí, které může na děti číhat na internetu a sociálních sítích. Letos jsme školní rok zahájili programem „Nej třída na škole“. Lektoři si na úvod s dětmi zahráli hru „Kouzelník“, která všechny hned od začátku zaujala. Pak jim sehráli příběh dvou spolužaček a jednoho spolužáka, který nakonec nedopadl zrovna šťastně. Úkolem dětí při opakovaném sehrání příběhu bylo svými vhodnými zásahy do dějezměnit špatný konec příběhu v dobrý. Žáci prokázali nejen svoje dobré herecké umění, ale i velkou dávku vcítění se do pocitů jednotlivých účinkujících příběhu. Nakonec následoval rozbor celého příběhu s charakteristikou jednotlivých postav.

            Lektoři děti moc chválili za aktivní přístup k řešení úkolů a konstruktivnízamýšlení nad řešením problémů. Mnohdy žáci dokázali promýšlet povahy jednotlivých postav z vícero úhlů a hledat důvody, které jednotlivé aktéry příběhu vedly ke způsobu jednání, jakým řešili své problémy.

            Program se všem moc líbil a slíbili jsme si do konce školního roku absolvovat v Dramacentru ještě jeden.

 

                                                                                  Tř. 5.B