Němčina opět v plném nasazení

Ve středu 17.9 jsme v rámci výuky německého jazyka podnikli projektové dopoledne. Tentokrát jsme náš projekt nazvali “Jak zkušení němčináři pomáhají začínajícím němčinářům“. Myšlenka tohoto projektu byla jednoduchá, chtěli jsme propojit znalosti žáků, a to těch nejstarších z 9. B a těch co s němčinou začínají, což jsou žáci 6. B. Dopoledne bylo plné zábavy, úkolů a legrace. Za odměnu se žáci podívali na německou verzi novodobé Popelky a dostali malé suvenýry, které jsou památkou na tento pěkný den.

Mgr. Kateřina Dzurjaniková