Okresní kolo dějepisné olympiády

V pondělí 19. ledna 2015 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády na téma „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“.

Naši školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola:

Dominika Dandulová - 9.B

Dalibor Dobrozemský - 9.A

Michaela Ondráková - 8.B.

Dějepisný test byl náročný a velmi obsáhlý. Ze 40 účastníků (účastnili se i studenti gymnázií) se Daliboru Dobrozemskému podařilo obsadit pěkné 3. místo.

Gratulujeme a všem třem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy.