Organizace výuky v prvním školním týdnu

Úterý 1. září - začátek vyučování v 8:00 v kmenových učebnách, ve všech třídách 1 třídnická hodina, individuální oběd ve školní jídelně 9:30 - 12:00. Prvňáčci slavnostní zahájení, viz. pozvánka.
 
Středa 2. září - ve všech třídách 4 třídnické hodiny (8:00 - 11:40), následuje vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
 
Čtvrtek 3. září, pátek 4. září - vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.