PŘEDŠKOLÁK 2015

Ve středu 25.února byl zahájen školní projekt pro naše budoucí prvňáčky PŘEDŠKOLÁK 2015. Na první lekci se dostavilo 22 předškoláčků se svými rodiči, aby si s námi zahráli na školu. Lekce byla zaměřena na procvičování orientace v prostoru, manipulaci s drobnými předměty a zrakové vnímání. Cílem bylo přiblížit dětem školní prostředí a předvěst rodičům na několika ukázkách, jak je možné s dítětem doma pracovat a dále rozvíjet jeho připravenost na školu. Všem účastníkům děkujeme za zájem a dobrou práci. Na shledanou příště.

Termíny lekcí:

- středa 25.2. orientace v prostoru a zrakové vnímání

- středa 18.3. sluchové vnímání

- středa 8.4. jemná motorika, rytmus

- středa 29.4. pravolevá orientace, řečový projev

- středa 20.5. příprava na psaní, sociální dovednosti