PŘEDŠKOLÁK - A ta byla poslední ….

Takto jsme se rozloučili 20. května s našimi „předškoláčky“. Poslední úkoly, poslední rady, a pak už nástup 1. září na zahájení nového školního roku 2015/2016.

Pětkrát jsme se setkali v projektu „Předškolák“ s dětmi a jejich rodiči při lekcích přípravy na školu. Každá lekce byla zaměřena na jinou oblast rozvoje schopností a dovedností. Děti se vzájemně poznávaly a plnily zadané úkoly. Také došlo na pohádky, básničky, říkanky, jazykolamy a pohybové hříčky. Snad se nám podařilo dětem školu trochu přiblížit a přivolat i pocit „někam patřit a cítit se tam dobře“.

Na shledanou v září - už se na vás všechny moc těšíme!