Putování Českem

Ve středu 27.9. se naše školní hřiště proměnilo v malou Českou republiku, kde se děti, na jednotlivých stanovištích představujících kraje, mohly zábavnou formou seznámit s tím, co je pro daný kraj typické. Každý kraj představoval něco jiného, a tak děti, s trochou fantazie, mohly lovit jihočeského kapra, roznášet plzeňské pivo, vozit pardubický perník, navlékat liberecké korále, rubat ostravské uhlí, chodit ve zlínských dřevácích, uskladňovat brambory z Vysočiny, a také připravovat olomoucké tvarůžky. A každý, kdo úkoly splnil, si mohl vybrat něco z pražského Svatováclavského pokladu.