Recitační soutěž na 1. stupni

Je březen - měsíc knihy - a k němu neodmyslitelně patří i poezie.

Po dlouhé době se na naší škole na 1. stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zde měli vítězové třídních kol příležitost ukázat svůj umělecký projev a předvést své recitační schopnosti v přednesu vybraných básní. Ty byly hodně vyrovnané, což pro čtyřčlennou porotu představovalo náročný výběr nejlepších recitátorů.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:

Do I. kategorie patřili žáci 1. ročníků. Zde se soutěže zúčastnilo 8 nejlepších žáčků a první tři místa obsadili:

1. místo Samuel Dubovský

2. místo Natálie Sokolová

3. místo Matyáš Drápal

Druhá kategorie, do které spadali žáci 2. a 3. ročníků, byla nejpočetnější. V této kategorii vzájemně soupeřilo 20 recitátorů a zde jsou jména 3 nejlepších:

1. místo Laura Backová

2. místo Gabriela Holá

3. místo Elena Veselá

Ve třetí kategorii se spolu na pomyslném podiu utkali žáci 4. a 5. ročníků a na prvních třech místech se umístili:

1. místo Josef Červený

2. místo Kristýna Pajkrová

3. místo Josef Hrabák

 

Děkuji všem zúčastněným za snahu, bojovnost, ale i odvahu. Vítězům gratuluji a současně děkuji za krásný kulturní zážitek.

V neposlední řadě pak můj velký dík patří mým kolegyním a zároveň členům poroty: paní zástupkyni Lence Vojtkové, Jarmile Drápalové a Ivetě Krhovské.

Mgr. Ivana Rozsívalová