SLABIKÁŘOVÝ DEN U PRVŇÁČKŮ

To, že naši prvňáčci už umí číst první slabiky, slova a krátké věty, víte. Ale, co by měli naši nejmenší školáčci dělat, když už dokončují čtení v Živé abecedě? Něco nás napadlo…

Vyrazili jsme si pro pomoc do školní knihovny za naší milou paní knihovnicí, která by přece o knihách měla vědět nejvíce. To jsme se sice trefili, ale zvládnou prvňáčci přečíst knížku, když se naučili číst zatím jen 9 písmen? Zvládnou.

Vtom se začal zvedat vítr a rozfoukal listy s papírovými slovy. A úkol od paní knihovnice zněl jasně – „Listy uklidit!“

„A co dál? To je přece jednoduché!“ bylo slyšet z úst malých školáků. Po chvíli se rychle zorientovali a hledali kamarády, kteří mají slova stejná nebo podobná. Paní knihovnice děti chválila, jak hezky umí číst a skládat slova a pokračovala hádankou: „Jaké slovo vznikne z těchto písmen? S-L-A-B-I-K-Á-Ř. Děti se nadšeně hlásí, aby mohly odpovědět – SLABIKÁŘ. „A co to je?“ ptají se děti. A paní knihovnice ukázala knihu, ve které se budou naši prvňáčci učit číst další písmenka a přečtou si v ní i svoji první pohádku.

Tak přejeme našim začínajícím čtenářům spousty krásných pohádek a zajímavých příběhů.

 

kolektiv učitelek 1. tříd