Soutěž Fit s müsli

Od 1. září 2014 do ledna 2015 bude probíhat soutěž Fit s müsli, která je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje. Žáci budou mít možnost pracovat na výrobě müsli tyčinky jako celku a nejúspěšnější tým vyhraje 30.000,- Kč.

Cílem této soutěže je motivovat žáky ke studiu potravinářských a zemědělských oborů, najít talentované jedince a rozvíjet podnikatelské dovednosti. Mezi její organizátory patří OK4Inovace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ÚSOVSKO FOOD a.s., k partnerům se řadí Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Agrární komora Olomouckého kraje.

Žáci jsou povinni sestavit tříčlenný tým, který zaregistrují na stránkách soutěže www.fitSmusli.cz. Registrace proběhne od 1. do 30. září 2014.

Soutěž je rozdělena do čtyř etap. V první etapě soutěže vyplní tým vstupní test s 50 otázkami zaměřenými na potravinářství, zemědělství a müsli tyčinky. Ve druhé etapě provedou žáci průzkum müsli tyčinek, které poskytne ÚSOVSKO FOOD a.s. Třetí etapa zahrnuje tři dílčí části, a to návrh obalu, složení müsli tyčinky a tvorbu obchodního modelu. Poslední etapou je finále, do něhož bude vybráno prvních pět týmů s nejlepším bodovým hodnocením z předchozích tří etap. Finále se bude konat v sídle ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina č. 33, 789 73 Úsov. V rámci něho budou týmy před porotou prezentovat, jak postupovaly v rámci jednotlivých etap a k jakým dospěly závěrům. Slavnostní vyhlášení vítězných týmů se uskuteční v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Podrobnější informace o pravidlech naleznete na webu soutěže.

Ve 2. polovině září 2014 bychom Vás a zájemce o soutěž rádi pozvali na roadshow k soutěži Fit s müsli. Jedná se o setkání, na němž zájemce o soutěž seznámíme s jejím celým průběhem. Soutěžícím budou podrobně sděleny pravidla a náplň jednotlivých etap soutěže; ÚSOVSKO FOOD a.s. poskytne inspirativní návod k průzkumu a složení müsli tyčinky. Dále se krátce představí OK4Inovace a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Roadshow bude zahrnovat i prezentace středních škol, které se specializují na zemědělské a potravinářské obory.

Termíny roadshow a podrobnější informace o soutěži sledujte na webových stránkách www.fitSmusli.cz.