Už jsme čtenáři!

V pondělí 16. června 2014 se žáci třídy 1. B stali čtenáři. V nelehké zkoušce pod přísným dohledem paní knihovnice všichni žáci obstáli na výbornou.

tř. učitelka Mgr. Ivana Rozsívalová