Výpravy po škole

V prvním školním týdnu se naši novopečení prvňáčci seznamovali s prostředím školy a podnikali první výpravy po naší velké škole. Mezi ně patřila i návštěva pana ředitele v jeho pracovně. Jak vidíte, první pobyt v ředitelně si všichni užili.