Výšlap na nejvyšší horu Hané

I když obloha strašila deštěm, vypravila se 5.A v pátek na výlet. Cílem cesty byl „hanácký Mont Blanc“ čili Velký Kosíř.

Vyrazili jsme ze Slatinic, abychom prověřili své fyzické síly. A nejen to, bylo dost času na vzájemné poznávání, pozorování přírody a procvičování učiva (dokonce i z českého jazyka). Po cestě jsme rozeznávali zvuky lesa a slyšeli i tajemné vytí. Viděli jsme několik mlýnků na potoce, vnímali sílu vody a uvažovali o jejím využití. Určovali jsme známé dřeviny a byliny a konečně poznali význam slova býlí. Nacházeli jsme různé houby a dozvěděli se o způsobu jejich rozmnožování. V tlejícím porostu jsme také objevili brouky, myši i jiné živé organizmy. A když jsme konečně dorazili na vrchol, čekalo nás tam překvapení! Pod rozhlednou stála malá chaloupka a v ní v ohništi plápolal oheň. A nikde nikdo. Jako v pohádce! Tak jsme si opekli špekáčky a trochu si pohráli. Až pár dešťových kapek nás vyhnalo na zpáteční cestu.

Účastníci zájezdu výletu