Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

Od čtvrtka do soboty probíhal na naší škole zápis do 1. ročníku. Během těchto tří dnů se přišlo zapsat a ověřit si svoji připravenost k nástupu do školy celkem 174 dětí:

  • 117 dětí na hlavní budově školy Heyrovského 33
  • 57 dětí na odloučeném pracovišti Čajkovského 11.

Žadatelům o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole bylo vyhověno a jejich děti byly přijaty do 1. ročníku.

Do 1. ročníku školního roku 2015/2016 byly přijaty na pracoviště Heyrovského 33 děti s těmito registračními čísly:

1

32

60

90

2

33

62

91

3

34

63

92

5

35

64

93

8

36

65

95

9

37

66

96

10

38

67

97

12

39

68

99

13

42

70

100

14

43

71

102

15

44

73

104

16

45

74

105

17

46

75

106

18

47

77

107

19

48

78

109

20

49

79

110

21

50

80

111

22

51

81

112

24

52

82

113

26

54

83

114

27

55

84

115

28

56

85

117

29

57

86

30

58

88

31

59

89

Žadatelé o odklad školní docházky (celkem 23) musí k žádosti o odklad ještě doručit 2 doporučující vyjádření, a to 1x pedagogicko–psychologické poradny a 1x odborného lékaře či klinického psychologa. O udělení odkladu rozhodne ředitel školy po dodání potřebných doporučení.

V Olomouci dne 19.1.2015