Školská rada

Seznam zvolených a jmenovaných členů školské rady Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 zřízené ke dni 1.5.2023.

 

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Ondřej Kalina

Mgr. Marek Suchánek

 

 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

JUDr. Arnošt Tomáš 

Iva Malcová

 

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Jolana Látalová

Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora