Školská rada

Seznam zvolených a jmenovaných členů školské rady Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 zřízené ke dni 1.5.2020.

 

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Monika Babičková

Mgr. Iveta Ženožičková

 

 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

Marcela Mecnarowska (předsedkyně školské rady)

Ing. Barbora Otrubová

 

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Jolana Látalová

Pavel Zatloukal

 

Rada města Olomouce schválila na svém jednání dne 22.11.2021 změnu ve složení členů školské rady z řad zástupců zřizovatele. Paní Mgr. Jana Nováková se svého členství vzdala a na její místo byl jmenován pan Pavel Zatloukal.