Třída s rozšířenou výukou TV

Kritéria přijímání a zařazování žáků do třídy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na atletiku:

 

Ve školním roce 2023/24 bude otevřena jedna třída 6. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Maximální počet žáků třídy je 30, třída nemusí být kapacitně zcela naplněna (počet žáků může být menší než 30).

 

Žáci budou do třídy zařazeni na základě těchto kritérií:

1. Zájemci o zařazení do této třídy se musí zúčastnit závodu oficiálně pořádaných AK Olomouc. Termíny budou upřesněny.

2. Za oficiální výsledky budou považovány pouze výsledky potvrzené AK Olomouc.

3. Z výsledkových listin musí být zřejmé jednoznačné pořadí.

4. Při absolvování více závodů je rozhodný nejlepší dosažený výsledek.

5. Do třídy nebudou zařazeni žáci, kterým bylo během 5. ročníku uděleno více než 1 výchovné opatření za nevhodné chování či porušování školního řádu – kázeňské prohřešky, nevhodné chování či ubližování spolužákům apod.

6. Do třídy nebudou zařazeni žáci, kterým byla v průběhu 5. ročníku udělena snížená známka z chování.

7. Zájemci z jiných škol mohou být přijímáni pouze do naplnění celkové kapacity školy. Při naplněné kapacitě a shodném výsledku bude upřednostněn žák ZŠ Heyrovského.

8. O zařazení do třídy rozhoduje ředitel školy po posouzení výše uvedených kritérií.

 

 

Písemnou přihlášku na vyžádání vydá Mgr. Libor Kalas (libor.kalas@zsho.cz) nebo Mgr. Zuzana Bartošková (zuzana.bartoskova@zsho.cz).

 

Zájemcům ze všech tříd 5. ročníku budou přihlášky předány ve škole.